Sayyid

April 7, 2016 Marlene Maes S 0 5
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Sayyid is een Arabisch eretitel toegekend aan mensen die afstammen van de profeet van de islam, Mohammed door zijn kleinzonen Hasan ibn Ali en Husayn ibn Ali, de zonen van zijn dochter Fatima Zahra en zijn neef en schoonzoon Ali ibn Abi Talib . Eerder, de term sayyid uitsluitend toegepast voor de afstammelingen van Husayn ibn Ali, wordt gebruikt voor de nakomelingen van Hasan ibn Ali Sherif of Sharif. Sinds het Hasjemitisch was tot vandaag, en Sayyid Sherif termen worden door elkaar gebruikt. In de moderne Perzische, worden de sayyid ook wel mir, woord afgeleid van het Arabische Amir.

Sayyides dochters krijgen de titel van Sayyida of Sharifa Alawiya. De kinderen van een Sayyida, maar Sayyid vader, ontvangt de titel van Sayyid, maar kan moederlijke afkomst en riep Mirza, steno amirzade claimen in het Perzisch "zoon van mir".

In islamitische mystiek en soefisme, de meeste van de meest bekende, beroemde, krachtig en spiritueel verlichte leraren werden Sayyid.

Andere toepassingen

Dit Arabische woord betekent letterlijk "master", het Spaanse equivalent kan "heer" of "geschenk". In de Arabische wereld wordt het woord altijd gebruikt als een substituut voor "Heer", zoals in Sayyid Julio Iglesias. De vrouwelijke vorm is ongeveer in het Arabisch Sayyida "Lady", "Miss" of "mevrouw", zoals in Sayyida Lamilla Soraya Raquel Cuevas. De matching-concept wordt uitgedrukt door het woord "Sidi" in de Maghreb.

Sommige moslims ook gebruik maken van het woord Sayyid om nakomelingen van Abu Talib, Mohammeds oom door zijn andere zoons: Jafar Abbas, Akil en Talib.

Alawieten Seyyid gebruikt als eretitel voor de namen van hun heiligen.

Dawoodi Bohras gebruikt syyedina titel voor Da`i al-Mutlaq, hoewel ze niet nakomelingen van Fatima.

Transliteraties

* De transcriptie is relatief Cid El Cid, de naam van een beroemde Spaanse ridder van de elfde eeuw, afkomstig van Al-Sayyid.

Opmerking: Mensen gaan liever verschillende transliteraties Romanized getraceerd de taal waarmee ze vertrouwd zijn, niet per se waar ze wonen. Bijvoorbeeld, er zijn islamitische immigranten uit verschillende thuislanden en hun nakomelingen wonen in Londen, UK. Arabische immigranten en hun nakomelingen bloed kan de transcriptie "Sayyid" te gebruiken, zoals Zuid-Aziatische immigranten en hun nakomelingen bloed "Syed" kan gebruiken, kan deze trend zich uitbreiden naar alle etnische gemeenschappen.

Andere titels toegepast op Sadat

Andere Arabische eretitel termen omvatten en sjeik Sharif. Hasaníes lijn sayyides die Mekka, Medina en Irak en Jordanië vandaag Reglan Reglo kreeg de titel 'Sharif. "Sharif" is gereserveerd voor nakomelingen van Hasan als "Sayyid" door afstammelingen van Husayn. Maar na het Hasjemitisch tijdperk, "Sayyid" en "Sharif" zijn vergelijkbaar, stroomafwaarts van zowel Hasan en Husayn. Sjiitische Arabieren gebruiken het woord 'Sayyid' en 'Habib' aan de nakomelingen van beide duiden.

Vermelding van nakomelingen

Sayyid wissels bevatten vaak titels in hun namen als hun namen geven de figuur van wie traceren hun afkomst. Alsof ze gedaald van meer dan een opmerkelijke voorouder of magneet Chia, zal de titel van de voorouder van wie zij het meest rechtstreeks afstammen gebruiken.

OPMERKING: Wanneer omzetten van Arabische woorden in het Engels voor niet-Arabische sprekers, er zijn 2 manieren:

  • 1: De gebruiker kan het woord letter translitereren per brief: bijvoorbeeld "الزيدي" zouden "Alz-ai-di".
  • 2. De gebruiker translitereren de uitspraak van het woord, bijvoorbeeld: "الزيدي" handig "to-zz-ai-di". Dit komt omdat in de Arabische grammatica, sommige medeklinkers l gewist het woord uit het Arabisch voor "de" of "." Wanneer de gebruiker zijn de voorvoegsels een, ar, as, as, op, az, enz., Betekent dit dat het woord is een transcriptie van de uitspraak.
  • Ik wi achtervoegsels in het Arabisch of Perzisch zag misschien worden vertaald door de Spaanse achtervoegsel "ano", "ene", "leren", "ino", "ita" of "o". Het achtervoegsel transformeert een persoonlijke naam of een plaatsnaam in de naam van een groep mensen met elkaar verbonden door afkomst of geboorteplaats. Dan, Umar Rezavi vertaald worden lineage Omar Ali ar-Rida en Omar Umar Tehrani van de stad Teheran. Maar goede uitleg, zie Arabisch Naamkunde Nisba

Ook El-Husseini, Al-Husseini, Husseini en Hussaini.

Degenen die de titel Sayyid door alle afstammelingen van Ali ibn Abi Talib Allawis of Alavis beschouwd als sayyides gebruiken. Maar Allawis zijn geen afstammelingen van Mohammed, omdat ze afstammen van kinderen Ali's en getrouwde vrouwen na de dood van Fatima Zahra, zoals Umm al Baneen / Fatima bint Hizam. Degenen die het woord Sayyid om afstammelingen van Mohammed te beperken door middel van Fatima Zahra sayyides niet worden beschouwd Alevitische moslims.

Deze transcriptie is meestal gereserveerd voor Alawieten sekte van sjiitische islam.

(0)
(0)
Volgende artikel Rosario Granados

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha