Raad Economische en Financiële Zaken

De Raad Economische en Financiële Zaken, meestal afgekort als ECOFIN, is één van de oudste formaties van de Raad van de Europese Unie, en is samengesteld uit de ministers van Economie en Financiën van de 28 lidstaten van de Unie en de ministers begroting wanneer budgettaire kwesties worden besproken.

Wedstrijden

De Ecofin-Raad is verantwoordelijk voor het opstellen en goedkeuren van elk jaar, samen met het Europees Parlement, de EU-begroting en lost ook een aantal beleidsterreinen van de EU, zoals:

  • de coördinatie van het economisch beleid,
  • Monitoring van de economische situatie,
  • het toezicht op het begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën in de lidstaten
  • de Euro,
  • de financiële markten en kapitaalverkeer,
  • de economische betrekkingen met derde landen.

Besluitvorming

De Ecofin komt eenmaal per maand in Brussel of Luxemburg, en voldoet ook aan informeel eens in de zes maanden in het land in die tijd die het voorzitterschap van de EU. De Raad van Economie en Financiën heeft wetgevende bevoegdheden in de economische en financiële aangelegenheden, in sommige gevallen in de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement, hoewel de meeste van de besluiten van de Ecofin-Raad worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid. De uitzondering is de fiscale zaken, die beslist met eenparigheid van stemmen.

De Eurogroep, bestaande uit de lidstaten die de euro als munt, komt normaal de dag vóór de Ecofin-bijeenkomst en zich bezighoudt met kwesties met betrekking tot de Economische en Monetaire Unie. Het is een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

Wanneer de Ecofin-Raad onderzoekt de dossiers in verband met de euro en de EMU, de vertegenwoordigers van de lidstaten die niet de euro niet deelnemen aan de stemming van de Raad.

(0)
(0)
Vorige artikel Commerciële Luchtvaart
Volgende artikel Bestelde ring

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha