Lenalidomide

Lenalidomide is een geneesmiddel afgeleid van thalidomide verscheen in 2004 en voor de behandeling van multiple myeloom en chronische lymfatische leukemie.

Indicaties

Het wordt aangegeven geassocieerd met dexamethason voor de behandeling van multiple myeloom bij patiënten die ze niet kunnen beenmergtransplantatie en niet reageren, intolerant of contra-indicaties voor andere geneesmiddelen die gewoonlijk gebruikt worden bij deze ziekte, zoals thalidomide.

Dosering en wijze van toediening

Het wordt gebruikt in tabletten van 25 mg eenmaal daags gedurende 21 dagen. Na een rustperiode van 7 dagen, wordt de behandeling cyclus herhaald.

Na toediening maximale bloedconcentratie bereikt bij een gemiddelde interval van tijd en dan verwijderd uit het lichaam via de nieren, dus bij nierfalen dient erop bedacht voor gebruik.

Werkingsmechanisme

Het is niet volledig duidelijk, het remt de groei en proliferatie van tumorcellen, is angiogenese dus belemmert de vorming van nieuwe bloedvaten en werkt op de mechanismen van immuunrespons, versterken de werking van T-cellen en killer-cellen.

Effectiviteit

Er zijn verschillende klinische studies met dit geneesmiddel waarvan is aangetoond dat de progressie van multiple myeloom vertragen en verlengt de levensduur geweest. In één onderzoek werd gevonden dat de overleving van behandelde patiënten was 82% in de tijd van het proces en slechts 75% in de controlegroep.

Bijwerkingen

Bijwerkingen komen vaak voor, de belangrijkste zijn: neutropenie, vermoeidheid, constipatie, spierkrampen, anemie, trombocytopenie en diarree. Zij zijn ook verschenen aantal ernstige complicaties zoals veneuze trombose, longembolie, Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse.

Ze denken dat het kan leiden tot foetale misvormingen, vanwege de gelijkenis met thalidomide, dus mag niet worden toegediend aan zwangere vrouwen wordt geadviseerd om de zwangerschap van de vorige maand te vermijden bij aanvang tot 4 weken na de voltooiing.

(0)
(0)
Volgende artikel American Atheists

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha