CE Mark

CE-markering komt van het Frans voor "Conformité Européenne" of Europees conformiteit en is een Europees merk voor bepaalde groepen van diensten en industriële producten. Zij beroept zich op de 93/68 / EEG.

Het werd opgericht door de Europese Gemeenschap en het getuigenis van de fabrikant dat het product voldoet aan de minimale wettelijke vereisten en de technische veiligheid van de lidstaten van de Europese Unie. Opgemerkt moet worden dat de CE-markering kwaliteit van het product niet betekent.

De CE-markering moet worden gehouden door een product als het binnen de reikwijdte van de ongeveer 20 richtlijnen zogenaamde "nieuwe aanpak" of "nieuwe aanpak" en kan worden verkocht en in gebruik genomen legaal in de landen van de EU. Als het product voldoet aan de bepalingen van de geldende Europese richtlijnen en de CE-markering op het product, mogen de lidstaten niet verbieden, beperken of te voorkomen dat het in de handel brengen of het in gebruik nemen van het product. De CE-markering kan worden beschouwd als de handel paspoort voor het product binnen de landen van de Europese Unie.

Betekenis

In feite, in zijn huidige vorm sinds 1993, de CE-markering is een belangrijke indicator van een product voldoet aan de EU-wetgeving en maakt het vrij verkeer van goederen binnen de Europese markt. Door de toevoeging van de CE-markering op een product, verklaart de fabrikant op zijn verantwoordelijkheid, de conformiteit van het product met alle wettelijke eisen te bereiken CE-markering en zorgt voor de geldigheid van het product in de Europese Economische Ruimte om te worden verkocht, en Turkije. Dit geldt ook voor producten die in derde landen die aan de EER en Turkije worden verkocht.

De CE-markering geeft niet aan dat een product in de Europese Economische Ruimte is vervaardigd, is het enkel dat het product wordt beoordeeld voordat zij in de handel worden gebracht en daarmee voldoet aan de wettelijke eisen op het om te worden verkocht. Dit betekent dat de fabrikant heeft gecontroleerd of het product voldoet aan alle relevante essentiële eisen van de richtlijn of richtlijnen aplicables- of, indien voorgeschreven in de richtlijn, die is beoordeeld door een Notified Body voor het. Hoe dan ook, niet alle producten de CE-markering te dragen. Alleen producten die behoren tot de categorieën waarvoor specifieke richtlijnen die de CE-markering. Niet alleen professionals te kopen CE-gemarkeerde producten, maar ook de consument.

China Export

Het is zeer vergelijkbaar met CE-markering stempel en is het verspreiden als China exporteren, omdat een aantal Chinese fabrikanten van toepassing zijn het zegel op hun producten.

Maar de Europese Commissie zegt dat dit een misverstand. Dit feit werd in 2008 aan het Europees Parlement gebracht.

De Commissie antwoordde dat het een merk inconsistentie Chinese Export-en dus onjuiste toepassing van het EG-merkteken en dat dit te wijten was aan de verkeerde interpretatie van het symbool. Hoewel beide praktijken hebben hun protocollen.

Dit is een handels vormingsproces van het logo en bespreken met de Chinese regering om ervoor te zorgen dat de CE-markering wordt gebruikt correct met de voor producten normen passeren tests en voorschriften.

Observeer hoe de CE-markering wordt opgenomen om verwarring te voorkomen met de Chinese Export merk.

Landen die CE vereisen

De CE-markering is verplicht voor bepaalde productgroepen in de Europese Economische Ruimte bestaat uit de 27 lidstaten van de EU en de EVA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Het is ook verplicht voor alle producten die in derde landen en die worden verkocht in de EER. In dit geval moet de importeur ervoor zorgen dat de fabrikant buiten de EU de nodige maatregelen heeft genomen om het product van de CE-markering voorzien.

Normen die de CE-ondersteuning

De fabrikant van een product voegt zich de CE-markering van een product, maar moet voldoen aan bepaalde stappen voordat het product kan dragen. U moet een evaluatie van de conformiteit van het product uit te voeren, de oprichting van een technisch dossier en teken een EG-verklaring van overeenstemming op. Deze documentatie moet beschikbaar zijn voor de autoriteiten op de vraag.

Product importeurs moeten nagaan of de fabrikant buiten de EU de nodige stappen heeft ondernomen en dat de documentatie is beschikbaar op verzoek. Importeurs moeten er ook voor zorgen dat het contact met de fabrikant is altijd mogelijk.

Distributeurs moeten in staat zijn om de nationale autoriteiten aan te tonen dat zij hebben gehandeld met de nodige zorg en de bevestiging van de fabrikant of importeur die de nodige maatregelen hebben genomen.

Indien de importeur of distributeur zet zijn eigen naam op het product, dan moet het de verantwoordelijkheid van de fabrikant overnemen. In dit geval moet voldoende informatie over het ontwerp en de productie van het product en dat de toevoeging van de CE-markering wordt de veronderstelling dat de wettelijke verantwoordelijkheden betrokken zijn.

De procedure van het toevoegen van de CE-markering is gebaseerd op bepaalde regels:

 • Producten die het onderwerp zijn van een EG-richtlijn, moet de CE-markering toe te voegen voordat het raken van de markt.
 • Fabrikanten moeten controleren, op eigen verantwoordelijkheid, dat de EG-richtlijnen moeten toepassen op hun producten.
 • Het product kan alleen gaan over de verkoop als het voldoet aan de bepalingen van de geldende richtlijnen en als het conformiteitsbeoordelingsproces correct is uitgevoerd.
 • De fabrikant stelt een EG-verklaring van overeenstemming en CE-markering toe te voegen aan uw product.
 • Als de richtlijn is bepaald, moet een derde deel in het beoordelingsproces te nemen.
 • Indien de CE-markering wordt toegevoegd aan een product, zal dit alleen maar meer merken toe te voegen onder de voorwaarde dat ze een andere betekenis en dat zal niet verwarren of belemmeren de leesbaarheid en zichtbaarheid van de CE-markering.

Features CE

 • De CE-markering moet worden toegevoegd door de fabrikant op basis van de indeling die door de wet, opvallend, leesbaar en onuitwisbaar op het product.
 • De grootte van de CE-markering ten minste 5 mm zijn, zij de verhoudingen moeten worden gehandhaafd.
 • Als het uiterlijk en de vervaardiging van een product de CE-markering niet toe te voegen, moet dit in de verpakking en de begeleidende documenten van het product.
 • Als een beleid vereist de betrokkenheid van een aangemelde instantie in het proces van conformiteitsbeoordeling, moet haar identificatienummer achter de CE-markering worden geplaatst. Dit wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de aangemelde.

Juridische implicaties

Mechanismen om de CE-markering te controleren is correct toegevoegd aan de producten. Controle van de CE-markering van producten is voor de overheden van de lidstaten, in samenwerking met de Europese Commissie. Burgers kunnen contact opnemen met de nationale autoriteiten voor markttoezicht in geval van een vermoeden van misbruik van de CE-markering of de veiligheid van een product wordt aangevochten.

Processen, maatregelen en sancties voor het vervalsen van de CE-markering variëren naar gelang van de nationale burgerlijke en strafrechtelijke wetgeving van elke lidstaat. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf, kunnen exploitanten worden gestraft met een boete of, soms, met gevangenis straffen. Echter, als het product niet een dreigend gevaar voor de veiligheid, het kan worden gegeven een tweede kans om de fabrikant om te verklaren dat het product voldoet aan de huidige wetgeving voor hem te dwingen zich terug te trekken uit de markt.

Productgroepen

 • Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen
 • Gastoestellen
 • Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • Ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten
 • Elektromagnetische compatibiliteit
 • Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
 • Explosieven voor civiel gebruik
 • Heetwaterketels
 • Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers
 • Diagnostische medische hulpmiddelen in vitro
 • Liften
 • Low Voltage
 • Machinerie
 • Meetinstrumenten
 • Medische producten
 • Akoestische emissie in het milieu
 • Niet-automatische weegwerktuigen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Drukapparatuur
 • Pyrotechniek
 • Radioapparatuur en telecommunicatie terminal
 • Plezierboten
 • Veiligheid van speelgoed
 • Drukvaten van eenvoudige vorm
 • Containment systemen voor wegvoertuigen
 • Materialen voor wegmarkering en verticale borden
(0)
(0)
Volgende artikel Juan Perez de Zurita

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha